Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał opracowany przez Konsorcjum „Jakość Tradycja 2014- 2020” producentów “AGRO-DANMIS” Gramowscy spółka jawna oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „VITACORN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” poddziałanie 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

Dowiedz się więcej
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Zdrowie i Tradycja z Wielkopolski. Poznaj wyjątkowe produkty z mleka koziego i olei tłoczonych na zimno. Promocja produktów (środków spożywczych) wytwarzanych przez członków konsorcjum zgodnie z specyfikacją i standardami systemu ”JAKOŚĆ TRADYCJA” (kozi jogurt naturalny, ser kozi twardy dojrzewający, kozi ser twardy wędzony dojrzewający, kozi twaróg wiejski, ser sałatkowy Festkoz z mleka koziego, olej rzepakowy z Wielkopolski, olej z pestek dyni) mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno – spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” poddziałanie 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Konsorcjum „Jakość Tradycja 2014-2020” producentów „AGRO-DANMIS” Gramowscy spółka jawna oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „VITACORN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt, którego nadrzędnym celem jest promocja produktów oznaczonych znakiem jakości Jakość Tradycja na rynku lokalnym, Polskim i UE. Zwiększenie sprzedaży produktów wysokiej jakości potwierdzonych certyfikatem zgodności i oznaczonych znakiem gwarantowanym „Jakość Tradycja”, w szczególności poprzez wyeksponowanie przewagi konkurencyjnej tych produktów w oparciu o takie istotne ich cech jak prozdrowotne walory, metody produkcji, spełnianie wysokich wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt i poszanowania środowiska, jak również poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości. Celem operacji jest zwiększenie rozpoznawalności oraz zasad przyznawania znaku „Jakość Tradycja”, jak również wartości, które stoją za produktami uhonorowanymi tym wyróżnieniem – wysokiej jakości polskich produktów, wytwarzanych w oparciu o tradycyjne receptury. Dodatkowo, realizacja operacji umożliwi osiągnięcie celów szczegółowych, na które składają się:

1. Zwiększenie popytu i spożycia na produkty wytwarzane z mleka koziego, oznaczone znakiem „Jakość Tradycja” (tj. kozi jogurt naturalny, ser kozi twardy dojrzewający, kozi ser twardy wędzony dojrzewający, kozi twaróg wiejski, ser sałatkowy Festkoz z mleka koziego).

2. Zwiększenie popytu i spożycia olei tłoczonych na zimno: olej rzepakowy z Wielkopolski, olej z pestek dyni (oznaczonych znakiem „Jakość Tradycja”).

3. Zapoznanie klientów z walorami smakowymi i jakościowymi, poprzez prowadzenie degustacji wyrobów oznaczonych znakiem gwarantowanym „Jakość Tradycja”.

4. Zwiększenie świadomości i wiedzy konsumentów z grup docelowych dotyczących walorów produktów ze znakiem „Jakość Tradycja” poprzez skuteczne działania informacyjno-promocyjne uwzględniające kanały komunikacji docierające do wszystkich grup konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i ich rodziców oraz przedstawicieli pokolenia Y i Z.

5. Pogłębienie wiedzy konsumentów o zaletach produktów objętych mechanizmami jakości żywności oraz o metodach produkcji opartych o polską tradycję i receptury – kształtowanie postaw w zakresie „patriotyzmu gospodarczego”.

6. Informowanie o procesach technologicznych i składnikach poszczególnych produktów, zasadach certyfikowania i otrzymania znaku „Jakość Tradycja”, w oparciu o aktualne trendy związane z coraz większym zainteresowaniem zdrowym odżywianiem i stylem życia opartym o kulturę bycia „fit”.

Aby osiągnąć powyższe cele działania informacyjno-promocyjne będą przygotowane w oparciu o popularyzowaną zasadę 3 x Z: Znajdź, Zainteresuj, Zaangażuj.