Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał opracowany przez Konsorcjum „Jakość Tradycja 2014- 2020” producentów “AGRO-DANMIS” Gramowscy spółka jawna oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „VITACORN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” poddziałanie 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

Dowiedz się więcej
50 lat tradycji
wytwarzania
50 lat tradycji
wytwarzania
50 lat tradycji
wytwarzania
50 lat tradycji
wytwarzania
16 kwietnia 2021

Kózka Danka zachęca do przytulania.

Co łączy ludzi z kozami? Potrzeba dotyku.

Niemowlęta oraz dzieci potrzebują czułości rodziców, to jasne. Podobnie jest u kóz. Socjalne, otwarte na człowieka kózki, potrzebują dotyku, co wspomaga ich dorastanie. Przytulanie kóz ma więc jasne przełożenie na mleko lepszej jakości.I właśnie o potrzebie przytulania, tulenia, jest nasza kolejna kolorowanka z Kózką Danką.

 
 

Zapraszamy do jej ściągnięcia tutaj specjalyregionu.pl/dla-dzieci

Życzymy miłego tulenia oraz kolorowania! Zespół Specjały Regionu