Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał opracowany przez Konsorcjum „Jakość Tradycja 2014- 2020” producentów “AGRO-DANMIS” Gramowscy spółka jawna oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „VITACORN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” poddziałanie 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

Dowiedz się więcej
50 lat tradycji
wytwarzania
50 lat tradycji
wytwarzania
50 lat tradycji
wytwarzania
50 lat tradycji
wytwarzania
8 czerwca 2022

Produkcja ma znaczenie

Nie ma dobrych produktów bez szczególnej dbałości o ich jakość.

Specjały Regionu to marka, która zrzesza nie tylko pyszne produkty w ładnej szacie graficznej, ale przede wszystkim te, które wyróżniają się na tle innych pod względem jakości.

W rzeczywistości, aby sprawdzić jakość produktów, musimy zacząć od samego początku, czyli od procesu produkcji każdego z nich.

Kluczowe na tym etapie jest wykorzystywanie nieprzemysłowych metod produkcji, opierających się na uczciwości technologicznej, bez żadnych dodatków. Produkty muszą mieć tzw. czystą etykietę, czyli skład pozbawiony konserwantów, stabilizatorów, czy barwników. To oznacza, że w 100% są naturalnymi surowcami.

Dodatkowo, Specjały Regionu szerzą świadomość tylko na temat produktów, które odznaczają się znakiem “Jakość i Tradycja”. W praktyce, są to produkty o tradycyjnym charakterze i szczególnie wysokiej jakości, co do których zachowuje się wysokie standardy produkcyjne, a ich jakość jest poddawana regularnym kontrolom.

To wszystko przekłada się także na walory smakowe i zdrowotne produktów, dzięki czemu są w stanie zwiększać odporność i przyczyniać się do poprawy stanu zdrowia.

Smacznego!